Uwalnia nasz wewnętrzny potencjał do naturalnego, samodzielnego życia test