Jest formą leczenia schorzeń i zaburzeń wynikających z problemów psychologicznych człowieka. Opiera ona się na dialogu między psychoterapeutą a pacjentem. Celem tego dialogu jest zrozumienie przez pacjenta własnych, często nieuświadomionych motywów działań, rozwiązanie sprzecznych wewnętrznych konfliktów, poznanie i zmiana wyuczonych, nieadekwatnych reakcji, zrozumienie przeżywanych emocji oraz ich związku z jego myślami i przekonaniami.

Istnieje wiele nurtów psychoterapeutycznych. W pracy z pacjentem stosuję podejście psychodynamiczne oraz podejście skoncentrowane na schematach. Wybór odpowiedniego podejścia zależy od problemów pacjenta i jest dokonywany po kilku spotkaniach diagnostycznych.

Terapia psychodynamiczna

Wywodzi się z psychoanalizy, łączy w sobie psychologię kliniczną oraz psychiatrię. Polega na dotarciu do nieświadomych źródeł problemów w ich historycznym, społecznym i osobistym kontekście.

gabinet-psychoterapeutyczny-wroclaw-1

Osoba prowadząca terapię towarzyszy pacjentowi w całym procesie nie mówiąc mu, co ma robić. Pomaga mu dostrzec nieuświadomione aspekty jego motywów i działań, rozszerza przez to horyzont patrzenia pacjenta. W wyniku tego procesu lepiej poznaje siebie oraz widzi więcej możliwości działania niż wcześniej.

Psychoterapia oparta na schematach

Łączy ona sprawdzone techniki poznawczo-behawioralne z elementami terapii interpersonalnych i psychodynamicznych. Schemat jest rozumiany jako trwały, negatywny i nieadaptacyjny wzorzec, kształtujący się w okresie wczesnego dzieciństwa w wyniku niezaspokojenia podstawowych emocjonalnych potrzeb dziecka.

sesje-psychoterapii-wroclaw

Psychoterapeuta

Inaczej niż w terapii psychodynamicznej, psychoterapeuta (psycholog) jest raczej nauczycielem, pomocnikiem i przyjmuje w ograniczonej formie rolę rodzica po to, aby pacjent doświadczył zaspokojenia istotnych emocjonalnych potrzeb z okresu wczesnego dzieciństwa i nauczył się opiekować samym sobą oraz nauczył się zaspokajania swoich potrzeb w sposób bezpieczny i adekwatny do wieku oraz danej sytuacji.

Sesje w Gabinecie Methanoia

Spotkania trwają 45 minut i odbywają się zwykle raz w tygodniu w gabinecie we Wrocławiu. W niektórych przypadkach zwiększa się częstotliwość do dwóch lub trzech sesji w tygodniu.

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość sesji online przy pomocy programu Skype.